W dzisiejszych czasach, funkcjonowanie państwa pełni zasadniczą rolę w życiu każdego społeczeństwa. Państwo pobiera podatki od swoich obywateli, a następnie wykorzystuje je do wykonywania określonych inwestycji. Mają one na celu dbanie o bezpieczeństwo oraz komfort życia podatników. Zamówienia publiczne poprzedzają tego rodzaju przedsięwzięcia.
Bardzo ważne jest to, aby każde wydatkowanie pieniędzy pochodzących z podatków było dokładnie przemyślane. Dlatego podczas wyboru wykonawcy danej inwestycji stosuje się odpowiednio uregulowane zamówienia publiczne. Zwykły przetarg niesie za sobą ryzyko korupcji i pewnych niejasności, dlatego nad zamówieniami publicznymi czuwają liczne organy państwa. Władza wykonawcza powinna dbać o to, aby każde zamówienie publiczne było w pełni transparentne.