Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna to krótka psychoterapia zorientowana na konkretny cel, na rozwiązanie problemu natury psychologicznej. Psycholog w tej terapii korzysta z praktycznych rozwiązań, a nie teoretycznych formułek czy testów. Głównym celem tej terapii jest zmiana problematycznego sposobu myślenia oraz komplikujących życie wzorców zachowań klientów, którzy zgłaszają się po pomoc do kliniki psychologicznej.

Ten rodzaj terapii wykorzystywany jest w leczeniu różnych rodzajów osobistych problemów, z którymi stykają się ludzie:
• Problemy ze spaniem
• Nerwice
• Problemy w związkach partnerskich
• Nadużywanie narkotyków lub innych substancji uzależniających
• Depresja.

Założenia terapii poznawczo-behawioralnej

Podczas terapii, psychiatra stawia sobie za cel zmianę nastawienia oraz zachowania klienta. Robi to poprzez skupienie się na procesach poznawczych pacjenta, czyli jego myślach, sposobu patrzenia na świat i ich wpływowi na zachowanie człowieka. Stąd też wzięła się nazwa terapii, z jednej strony uchwycenie strefy poznawczej, a z drugiej jej behawioralnego efektu.

Psycholog stara się uchwycić znaczenie, jakie jego pacjent przypisuje opisywanym wydarzeniom, rzeczom, stara się poznać perspektywę swojego klienta. W swojej analizie terapeuta stara się doszukać tego, jak schematy myślenia, które identyfikuje dziś wykształciły się u pacjenta już w okresie dzieciństwa.

Jak długo trwa terapia

Jedną z cech terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że nie trwa ona długo, zwykle od pięciu do dziesięciu miesięcy. Pacjent odbywający terapię spotyka się z psychologiem w poradni psychologicznej zwykle raz w tygodniu. Jedna sesja trwa około 50 minut.